Förvaltning

Uppsala Skogsförvaltning kan erbjuda flera olika former av förvaltning för ditt skogsbruk. Fullständig förvaltning rörande såväl skoglig skötsel till ekonomisk rådgivning mm. Vi erbjuder även mer tillfälliga förvaltningsformer av uppdragskaraktär.

All förvaltning sker med beaktande av skogsbruksplanen och den årliga budgeten. Du kan alltid följa verksamheten genom tillgång till löpande redovisning online. Varje år får du en ny uppdaterad skogsbruksplan.

Företaget förvaltar i dag ca 10 200 hektar produktiv skogsmark i Uppsala, Västmanland, Stockholm och Örebro län.

Uppsala Skogsförvaltning är miljöcertifierad enligt FCS och PEFC, och kan erbjuda gruppcertifiering för Ditt skogsbruk