Plantor

Beställ dina skogsplantor direkt av oss! Du kan få plantorna levererade direkt till ditt hygge när det är dags att börja planteringsarbetet eller så hämtar du dem själv vid vår terminal i Dalboda.

Beställ dina plantor till våren 2019 redan nu !

Prislista för 2018

Täckrotsplantor

Uppsala Skogsförvaltning är återförsäljare av Täckrotsplantor från  SCA´s plantskola i Sundsvall.
Odlingsmaterialet är anpassat för växtplatser i Mälardalen. Både tall och gran

Barrotsplantor

PluggPlusEtt

Som komplement till täckrotsplantor kan även större barrotsplantor erbjudas.
Produceras vid Södra Odlarnas plantskola i Falkenberg.