Skogsvårdsuppdrag

Uppsala Skogsförvaltning kan erbjuda alla former av entreprenadtjänster för dina skogsvårdsbehov.
Vi har lång erfarenhet, och stort kontaktnät med certifierade entreprenörer.

Markberedning
Markberedning med harv eller grävmaskin är ofta nödvändigt för en bra start på din föryngring.


     

Dikning
Dikning av ditt nya hygge, är ofta nödvändigt för att dina plantor inte ska drunkna i det vattenöverskott som uppstår efter avverkning.   

Skyddsdikning av blött hygge i Värmland, foto Mats Hannerz

Plantering
Vi har kontrakt med bra entreprenörer, och kan erbjuda plantor av hög kvalitet, som har härkomst som passar just Din växtplats. 

Bildresultat för bilder plantering skog


Återväxtkontroll
Hur ser din föryngring ut ?  Boka en återväxtkontroll hos oss, och du får klara besked. Hur många godkända barrplantor finns det på ditt hygge ? Vi gör en noggrann taxering med GPS-stöd, och du får en karta i handen som visar var du behöver göra stödinsatser.


Röjning
Röjning är omloppstidens viktigaste åtgärd, och den som avgör utvecklingen av dina skogsvårdsinvesteringar. Röj i rätt tid och till rätt förband.