Stormen Alfrida

Publicerad av

Det har nu gått 7 veckor sedan stormen Alfrida slog till. Min första prognos på 32 000 m3fub, har visat sig något överskattad. Vi räknar med att landa på ca 25 000 m3fub

I dag har vi 6 maskingrupper i full drift, och under nästa vecka kommer de sista två in i matchen. Vi har nu ca 17 000 m3fub återstående stormfälld skog att ta tillvara, och kapaciteten när hela flottan är i drift blir ca 4500 m3fub/vecka. Allt klart sista veckan i mars