Värdering

Inför en försäljning eller generationsskifte kan det vara nödvändigt med att värdera ett skogsinnehav.

En ny beståndsinventering, samt en analys av regionens fastighetsmarknad paras till ett marknadsvärde på fastigheten